Philips плазма 50PFP5532D/12-не свети дисплея,няма картина

50PFP5532D/12

Thu, 02 Oct 2014 16:57:40 +0300

 Телевизорът е плазмен PHILIPS 50PFP5532D/12 с шаси LC7.2EPA. Дефекта е: след включване,не светва панела,съответно няма никакво изображение. След направената диагностика се установиха повреди в 3 модула: Y-MAIN BOARD,Y-BUFFER UPPER BOARD и Y-BUFFER LOWER BOARD. Поради многото повреди предпочетохме да ремонтираме дефектиралите платки с цел по-ниска цена на крайна сума за сервизната услуга. Плазменият панел в този телевизор е S50HW-YD07  производство на SAMSUNG. След замяната на дефектиралите електронни елементи в Y-MAIN BOARD и 8 броя интегрални схеми в двата буфер борда, телевизорът бе възстановен до нормално работно състояние.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design