SAMSUNG LE46N87BD -образа е с вертикални прекъснати черти

SAMSUNG LE46N87BDX/XEH-image is broken vertical lines

Thu, 02 Oct 2014 17:00:23 +0300

LCD SAMSUNG LE46N87BDX/XEH със следният симптом: през изображението се виждат периодични вертикални черти с прекъсната структура. Звукът и управлението на телевизора са нормални. Това е често срещан дефект в lcd телевизорите и в случая се дължи на повреда в цифровата платка /main board/. Ремонта на такъв дефект,винаги се извършва на ниво дефектен електронен компонент. След неговата замяна,дефекта в  този Samsung  е отстранен.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design