PHILIPS 32PFL5606H/58-липса на образ,вертикални ивици

Philips lcd tv 32PFL5606H/12-vertical stripes and a lack of image-component level repair TPM6.1ELA.

Thu, 02 Oct 2014 17:03:22 +0300

Филипс 32PFL5606H/58 с шаси TPM6.1ELA. Симптома е:липсва нормален образ,като вместо това се виждат различно широки вертикални ивици.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design