Ремонт на дефектен LCD панел в SAMSUNG LE26R32B-свети в бяло

Repair of defective LCD display V260B1 on Samsung LE26R32B-​​lit in white

Thu, 02 Oct 2014 17:19:23 +0300

Както се вижда от снимките,при включване на телевизора,дисплея свети в бяло,няма изображение и графика на менюто,забелязват се вертикални тънки ивици.След около 10 секунди ивиците изчезват и екрана остава абсолютно бял.Тук отново става дума за дефект на прословутия LCD дисплей-V260B1-XX/разбирай какви ли не версии,в какви ли не марки телевизори/,произведен от CHI MEI.При подобени симптоми и такъв панел,употребен в телевизор 26",дефекта винаги се е оказвал в дисплея,а не в управляващата го електроника/contol board/.Снимките на края са от ремонтирания телевизор,естествено без да се сменя LCD-дисплея.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design