Ремонт на дефектен lcd панел при CROWN 32700HD-DVI

Repair lcd panel

Thu, 02 Oct 2014 17:12:50 +0300

Телевизора е CROWN 32700HD-DVI с вложен lcd панел-LTA320WT-L05.Както се вижда от първите две снимки дефекта е забавяне в движенията,наподобяващо стробоскопски снимки,придружено с понижена яркост. В случая този симптом се се проявява в следствие на повреда в LCD дисплея-т.е. трябва да се смени дисплея,което за уреди извън гаранция е финансово неоправдано. Галактика сервиз притежава технология за отстраняване на този дефект без да се сменя LCD-панела/дисплея/.Вторите две снимки са на съшия телевизор след ремонта.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design