PHILIPS 42PFL3207H/12-рестарт след появата на логото PHILIPS

PHILIPS 42PFL3207H/12 ch:TPM9.2ELA - rebooting after logo on screen-main board/SSB/ repair

Mon, 29 Feb 2016 10:02:10 +0200

PHILIPS 42PFL3207H/12 шаси TPM9.2ELA със симптом:след стартиране на дисплея се появява логото PHILIPS и след това телевизорът се рестартира-процеса е цикличен и продължава до изключването му от захранващия кабел. И в този случай,става дума за дефект на основната платка,която Филипс наричат SSB. Ремонта на тази платка е относително сложен,заради защитните ключове поставени от PHILIPS,свързани с лицензите за работа със CI PLUS модули и HDMI портове. За ремонта на такава платка се изисква добра софтуерна поддръжка и специализирана апаратура. Обикновено при замяната на възлови компоненти в това шаси,на дисплея има съобщение CI Plus key Fail...,което също е избегнато след нашият ремонт. Основната платка е ремонтирана,без нужда от нейната замяна с нова.

 

 

 

 

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design