Ремонт ниво компонент на монитор SAMSUNG

Component level repair Samsung Monitor

Thu, 02 Oct 2014 17:09:27 +0300

Симптома на дефекта е: не може да се включи..Монитора е SAMSUNG 933HD.Не се подават комаманди за включване на захранването и инвертера от MAIN BOARD/цифровата платка/ към IP BOARD/платка инвертер-захранване/.След смяна на процесора дефекта бе отстранен.В този случай няма отделен standby процесор,а функцията му е конфигурирана от основния процесор,който се явява и скалер.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design