SONY KDL-40D3500 не се стартира,червеният диод мига 11 пъти

SONY KDL40D3500-11 blinks-main board repair

Sun, 21 Feb 2016 20:37:44 +0200

SONY  LCD KDL-40D3500 със следният дефект:при стартиране светодиода за готовност светва в зелено и след около 20 секунди изгасва и започва да мига в червено. През тези 20 секунди,телевизора няма звук и изображение-дисплея е тъмен. Светодиода мида 11 пъти,следва кратка пауза и отново 11 пъти. Този процес продължава циклично до изключване на захранващият кабел. Тези симптоми са 100% показател за дефект в основната платка на телевизора 1-875-865-11. Повредата се отстранява изключително на компонент ниво и след замяната на дефектиралите части,телевизора възстановяа своята нормална работа.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design