PHILIPS 32PFL3517H/12 ремонт цифрова платка - смяна на NAND

PHILIPS LCD LED 32PFL3517H/12 mainboard repair - replacement of NAND FLASH - CI+ key fail problem solved

Thu, 02 Oct 2014 16:59:03 +0300

Телевизор PHILIPS 32PFL3517H/12 шаси TPM9.2ELA със симптом: не се включва. След направената диагностика се установи дефект в NAND FLASH. Този чип беше поръчан към PHILIPS и съответно доставен. NAND FLASH дори пристигна записан с последна версия на софтуера/firmware/. След замяната му,телефизорът заработи,но остана проблем показан на снимки 3 и 4-на дисплея се появи предупредителен надпис CI+key Fail оцветен в червено. От предни наши ремонти на по-стари модели/там бяха заменени процесорите на телевизорите/,знаем че това е въпрос на софтуерна инициализация на ремонтираната платка/SSB/. Както и преди,след инсталиране на необходимият софтуер този PHILIPS възвърна пълната си работоспособност. Изводът е: в тези шасита на PHILIPS не може да се замени процесор или NAND без да се налага последваща софтуерна инициализация на борда-SSB. Както се вижда от последните снимки,ние успяхме успешно да извършим процедурата..

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design