Philips 37PFLl4606H-дефект:зелен образ с черти и точки

PHILIPS LCD 37PFL4606H TPM7.1ELA -defects: image with green ,lines and dots.

Thu, 02 Oct 2014 17:00:33 +0300

Телевизорът е PHILIPS 37PFL4606H/58 с шаси TPM7.1ELA. Дефекта е илюстриран с първите снимки-изображението е с точкова структура на редове и има разграждане и промяна в цветовете. Този дефект се дължи на повреда в цифровата платка /SSB-както я наричат от Филипс/. След замяна на дефектните електронни компоненти,нормалната работа на този телевизор беше възстановена.

Copyright © 2023 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design