SAMSUNG CW-25M064N-алтернативна замяна на дефектен процесор

SAMSUNG CW-25M064N alternative replacement micom ET1013/VCT49X3F PY F1 000/

Thu, 02 Oct 2014 17:00:56 +0300

Телевизор SAMSUNG CW25M064NRXXEC,с дефектирал микропроцесор VCT49X3F PY F1 000 и софтуерна версия ET1013. Дефекта е настъпил в следствие на пробив в TXO/FBT/. След за замяната на повреденото ТХО,остана проблем в микропроцесора. Нямах налични VCT49X3 PY,но разполагам с непрограмирани VCT49X3 FZ. Маркировката FZ в името им означава,че са огледално реверсирани по изводи,спрямо тези с маркировка PY. Това съответно налага запояването на алтернативния процесор /VCT49X3 FZ F1 000/ от долната страна на платката/страна печатни проводници/. Разполагах с нужният софтуер ET1013, изтеглен от работещ телевизор при предишни ремонти на този модел. След програмирането на микропроцесора,този Samsung заработи нормално.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design