PHILIPS 32PFL5604H/12-вертикални ивици в лявата половина

Phillips 32PFL5604H/12-vertikal strips left side lcd panel

Thu, 02 Oct 2014 17:09:14 +0300

PHILIPS 32PFL5406H/12. Дефекта на този телевизор се вижда от първите снимки- в лявата половина на дисплея липсва изображение и се наблюдават светли и тъмни вертикални ленти. При този модел на Филипс,контрол борда /t-con/,не е отделен модул,а е интегриран в цифровата платка/ssb/. Симптомите на дефекта приличаха на проблем именно в t-con. След направените измервания дефектният електронен компонент беше локализиран и след подмяната му с нов,този Филипс заработи нормално. Не се наложи замяната на цифровата платка,което се отрази благоприятно на общата цена на ремонта.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design