Дефект при плазма PANASONIC TH-37PV600E-изохелия в цвета

Repair of PDP Panasonic TH-37PV600E-wrong color rendition

Thu, 02 Oct 2014 17:07:40 +0300

Плазмен телевизор Panasonic TH-37PV600E,приет със симптом: изохелия в цветовете. Разбира се,не вземаме под внимание трите вертикални черти на PDP дисплея,които са дефект на самия дисплей и са неотстраними-собственика съответно няма претенции към тях. Дефекта в цветовете се забелязва в определени нюанси и полу-тонове,което нарушава естественото цветопредаване. Симптома е малко заблуждаващ заради точковата структура на смущението,което може да насочи диагностиката в грешна посока-пулсации в захранването или дефекти в блоковете за запалване на плазмения дисплей. В този случай дефекта беше в цифровия модул контролиращ работата на PDP панела-logic board-показан на последната снимка. След локализирането на дефекта,той беше отстранен на ниво повреден елемент,без да сменяме целия модул.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design