LCD LG 37LC2RR-хоризонтални черти и двоен образ

Repair LCD LG 37LC2RR-horizontal lines and double image

Thu, 02 Oct 2014 17:04:47 +0300

Този LG 37LC2RR-ZL беше приет с интересен дефект : хоризонтални черти в изображението,като дефекта се влошава до двойно изображение по вертикала и в последствие до пълна липса на образ. Телевизора е с LCD панел LG/PHILIPS LC37WX1. Установи се , че причината за тази повреда не е LCD дисплея, а контрол борда на панела /T-CON,CONTROL BOARD/. След уточняване на дефекта, тази платка беше ремонтирана на ниво компонент, което намали много, себестойността на ремонта.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design