Дефект при LCD SAMSUNG LE26R73BD/XEU и LE40S73BD/XEU

Repair of component level SAMSUNG LE26R73BD,LE40S73BD

Thu, 02 Oct 2014 17:14:38 +0300

Дефекта на тези два lcd телевизора е показан на първите снимки-изображението е разградено и уредите се рестартират постоянно през няколко секунди.Разликата между тях е в размерите на lcd дисплеите 26"и съответно 40",както и дребни разлики в захранването и цифровите платки,обусловени от използването на различните дисплеи.Ремонтите на такива дефекти в нашият сервиз са винаги на ниво повреден елемент,не се сменят платки,което снижава цената на услугата.Стремим се постоянно да имаме в наличност елементите необходими за отстраняване на подобни дефекти и постигаме време за ремонт от 1ден.На последните снимки са уредите след направените ремонти.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design