Информация полезна за Вас и важна за нас.

До клиентите закупили уреди SAMSUNG от веригите магазини

Thu, 02 Oct 2014 18:30:17 +0300

 

Здравейте уважаеми настоящи и бъдещи наши клиенти.

Забелязахме,че когато закупувате уреди от магазини Техномаркет и Технополис,към гаранционната карта на уреда много често е прикрепен документ,в който се казва ,че при рекламация трябва задължително да се обърнете към обекта ,от който сте закупили уреда .

Не казваме ,че този документ е с невярна информация.Тя е вярна ,но достатъчно непълна ,за да ограничи Вашите права на свободен избор на сервиз и да е в полза единствено на сервизите,които са собственост на търговците и в частност на самите търговци.Оправданието е ,че има изменения в закона за защита на потребителя,в който закон вече никъде не се спонемава думата сервиз. Ето цитирам Ви извадка от изменението на ЗЗП :
„2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя."

край на цитата.

Вие имате право да знаете,че има сервизи,към които може да се обърне директно и да бъдете обслужени много по-бързо и качествено.Уредите
марка Samsung имат директно  оторизирани от Корея сервизи в страната.Нашата препоръка е  при проблем с Вашия  Samung в гаранция или не ,да се обръщате към тях.

Допълнителното удължаване на гаранционния срок над двете години по закона в страната се покрива от търговеца,от който сте закупили уреда.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design