Ремонт на цифров фотоапарат SAMSUNG I85-смяна на затвора

Repair DSC SAMSUNG I85-replacement shutter

Thu, 02 Oct 2014 17:09:39 +0300

Както се вижда от снимката,дефекта е:липса на изображение от обектива/черни снимки/.След диагностика се установи дефект на затвора в следствие на механично въздействие,удар.Обектива употребен в модела е вертикален с 3 мотора за зуум и фокусиране.Със смяната на затвора тази повреда беше отстранена.ВНИМАНИЕ:след ремонт на обектива се налага задължителна калибрация на фокуса!Разбира се,всичко това се прави в обезпрашена обстановка с цел предпазване на лещите от полепване на частици,които биха се виждали на снимките.

Copyright © 2022 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design