Panasonic TX-L47ET5E -самоизключва се,диода мига 10 пъти

Panasonic TX-L47ET5E - shutdown by itself, LED blinks 10 times

Sun, 13 Mar 2016 09:46:02 +0200

Panasonic TX-L47ET5E със следния симптом:след опит за пускане,телевизорът стартира с мигане на зеления светодиод/което е нормално/,светодиода започва да свети постоянно в зелено и в момента,когато дисплея трябва да покаже изображение зеленият светодиод изгасва и започва да мига червеният. През това време няма изображение и не светва дисплея,може да се чуе звук за кратко,преди да започне мигането на червеният светодиод. Той мига 10 пъти,след което има кратка пауза и отново 10 пъти... Този дефект може да бъде отстранен без замяната на платки и модули. Точната причина за този дефект не е еднозначно определена-възможни са няколко отделни случая,но  във всеки от тях,дефекта може да бъде отстранен. 

Copyright © 2023 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design