Toshiba LCD 32HV10G-пращене в звука,губи звук след загряване

Toshiba LCD 32HV10G-crackle in the sound

Sun, 23 Aug 2015 11:50:26 +0300

 Lcd телевизор Toshiba 32HV10G с дефект:след около 10 минути нормална работа,започва пращене в звука,което се засилва с времето и звука се губи-чува се само шум/пращене/. С времето се оказа,че описаният дефект е често срещан в модела и се дължи на повреден процесор RTD2668. Замяната на процесора с нов възстановява нормалната работа на телевизора.

Copyright © 2023 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design