Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ С ДДС

Уважаеми клиенти , цените оцветени в червено се отнасят за ремонт на ниво платка/модул/.Това означава откриване на дефектния модул и смяната му с нов.

Втората цена е за ремонт на ниво компонент/дефектен елемент на платката/ и смяната му с нов.

КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕМОНТИТЕ НА НИВО КОМПОНЕНТ ВИНАГИ ИЗЛИЗА ПО-НИСКА С ПОВЕЧЕ ОТ 50% ОТ РЕМОНТ СЪС СМЯНА НА ПЛАТКА/МОДУЛ/.ТОВА Е ТАКА ПОРАДИ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ПЛАТКИТЕ. Пример : В платка , която струва 200 лева , може да дефектира електронен компонент на стойност 2 ст. или 2 лева.Съответно за 32" LCD ремонта на ниво компонент ще е 102 лева , а със смяна на платка 250 лева. :-)

 

  • ДИАГНОСТИКА  - 50% от цената по ценоразпис.Заплаща се при приемане на уреда и се приспада от крайната сума за ремонт. 

Какво включва диагностиката на уред?

  1. Квалифициран труд.
  2. Невъзвратими разходи на материали,консумативи,работно време.
  3. Издаване на констативен протокол включващ:същност,вероятни причини за дефекта,тежест , упоменаване на дефектиралите части с търговските им имена.
  4. Издаване на оферта за пълен ремонт на уреда с давност 30 дни.

     

 

 

Copyright © 2018 Galactica Service. All Right Reserved. Web Design